Dokumenty do pobrania  


DOKUMENTACJA WYCIECZKOWA
UWAGA!
harmonogram wycieczki, kartę wycieczki, listę uczestników wycieczki oraz zgodę
i oświadczenie rodzica należy dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką.


- Ogólny regulamin wycieczek
Plik o rozmiarze 133 kB (regulamin_w.pdf)
Program Adobe Reader można pobrać ze strony firmy Adobe.


- Organizacja działalności krajoznawczo-turystycznej-artystycznej w Pałacu Młodzieży w Koszalinie
Plik o rozmiarze 137 kB (regulamin_pm.pdf)
Program Adobe Reader można pobrać ze strony firmy Adobe.


- Harmonogram wycieczki - załącznik nr 1
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 29 kB (harmonogram_z1.doc)


- Karta wycieczki - załącznik nr 2
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 27 kB (karta_w_z2.doc)


- Lista uczestników - załącznik nr 3
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 64 kB (l_uczestnikow_z3.doc)


- Zgoda rodziców - załącznik nr 4
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 32 kB (zgoda_r_z4.doc)