Hity na gitarze

VI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „HITY NA GITARZE"  09 10.03.2018 r.

 

ORGANIZATORZY
Pałac Młodzieży w Koszalinie i Centrum Kultury 105 w Koszalinie


HONOROWY PATRONAT
Prezydent Miasta Koszalina
Zachodniopomorski Kurator Oświaty

PARTNER WYDARZENIA
Interton Classic z Gdyni

Hity na gitarze

 


Drodzy Gitarzyści!

To już szósta edycja naszego konkursu, który promuje grę na gitarze klasycznej w tak zwanym "lżejszym" repertuarze. Ci wszyscy, którzy chcieliby pokazać się w repertuarze obejmującym muzykę rozrywkową, ludową, filmową, jazzową lub klasyczną (ale przedstawioną w konwencji rozrywkowej) będą serdecznie witani w marcu w Koszalinie. Czekamy na solistów i zespoły. Jestem przekonany, że w każdym z wymienionych wyżej stylów muzyki, wrażliwy wykonawca przekaże swą artystyczną wizję, która poruszy serca i wrażliwość słuchaczy.

Zasady uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział gitarzyści do 23 lat z wszelkich placówek prowadzących nauczanie na gitarze, a także samoucy. Soliści i zespoły mogą wystąpić bez nagłaśniania, do mikrofonu lub z gitarą elektro-klasyczną.
2. W zespołach dopuszcza się gitary basowe.
3. W repertuarze mogą być utwory oryginalne napisane w stylu rozrywkowym, oparte na folklorze narodów świata (w tym flamenco) lub aranżacje standardów muzyki popularnej na przykład opracowania:
– grupa młodsza: Ceesa Hartoga, Joepa Wandersa, Hubertusa Nogatza, Mirosława Drożdżowskiego etc.,
– grupa starsza: Michaela Langera, Aleksandra Winickiego, Rolanda Dyensa, Howarda Morgena, Cheta Atkinsa, Marcela Dadi, Beata Scherlera etc.
4. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i powinni być ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.
5. Zespoły nie mogą przekroczyć więcej niż 8 wykonawców.
6. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin lub pocztą elektroniczną na:
Obowiązuje wypełnienie wszystkich pól karty zgłoszenia (brak pełnej informacji powoduje przesunięcie zgłoszenia w kolejności oczekiwania na zakwalifikowanie).
7. Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie
od 1 stycznia do 10 lutego 2018 r. (zgłoszenia, które dotrą po 10 lutego nie będą rozpatrywane).
8. Organizator opublikuje listę przyjętych uczestników do konkursu na stronie www.pm.koszalin.pl w zakładce HITY NA GITARZE do 22 lutego 2018 r.
Z uwagi na limit przesłuchań w trakcie trwania konkursu o definitywnym zakwalifikowaniu na konkurs zadecyduje kolejność zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego lub maila z dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia).
Kategorie
I – młodsza (urodzeni po 01.01.2006 r.) program od 3 do maksymalnie 5 min.
II – starsza (urodzeni przed 01.01.2006 r.) program od 5 do maksymalnie 8 min.
III – zespoły max. 8 osób, program od 6 do maksymalnie 10 min.
Przesłuchania kategorii I i II odbędą się 9 marca, kategorii III 10 marca 2018 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana kolejności.
Uwaga! W każdej kategorii uczestnicy będą rywalizować w dwóch grupach, tj. w grupie uczniów i absolwentów szkół muzycznych oraz w grupie amatorskiej.

Organizatorzy planują następujące nagrody:
Grand Prix konkursu - nagroda ufundowana przez INTERTON CLASSIC z Gdyni
Nagrodę pieniężną za I, II i III miejsce oraz nagrody rzeczowe za wyróżnienia.
Jury może zdecydować o innym podziale nagród.

Uczestników oceniać będzie JURY w składzie:
Adam Zalas (przewodniczący),
Thomas Zwijsen,
dr Dariusz Domański,
Mirosław Drożdżowski,
Zbigniew Dubiella (dyrektor artystyczny).

Uwagi końcowe
1. Dnia 09.03.2018 r. o godz. 19.30 koncert Thomasa Zwijsena
2. Dnia 10.03.2018 r. o godz. 16.00 ogłoszenie wyników i koncert laureatów.
3. Podczas przesłuchań odbywać się będą równolegle Lekcje Mistrzowskie z dr. Bartłomiejem Marusikiem. Ich głównym tematem będzie improwizacja.
4. Uczestnicy mogą skorzystać z bazy noclegowej dostępnej na www.pm.koszalin.pl Koszt noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
5. Wątpliwości dot. repertuaru można rozstrzygać z dyrektorem artystycznym konkursu, panem Zbigniewem Dubiellą, tel. 505 026 421 email: 
6. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z:
– Kamilem Barańskim, tel. 94 348 05 15 email: 
– Ewą Nawrocką, tel. 94 348 05 01 email: 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Zasady prywatności
1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie.
2. Przesłane dane osobowe uczestnika konkursu (karta zgłoszenia) są przetwarzane przez Pałac Młodzieży w Koszalinie wyłącznie na potrzeby VI Ogólnopolskiego Konkurs Gitarowego HITY NA GITARZE. Po zakończeniu konkursu dane te nie są przetwarzane przez Pałac Młodzieży w Koszalinie i są trwale usuwane ze wszystkich nośników elektronicznych, na których były gromadzone. 

Zigniew Dubiella
Dyrektor artystyczny konkursu
VI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy
HITY NA GITARZE
Pałac Młodzieży w Koszalinie
94 348 05 01
94 348 05 15

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem