Dokumenty do pobrania  


DOKUMENTACJA WYCIECZKOWA - NOWA 2019
UWAGA!
Tydzień przed planowanym wyjazdem do sekretariatu dostarczamy: zgodę rodziców, program wycieczki, listę uczestników, kartę wycieczki, obowiązki kierownika oraz obowiązki opiekuna.

Po przyjeżdzie dostarczamy do sekretariatu: zadania opiekuna oraz podpisany regulamin wycieczki


- Regulamin wyjazdów dzieci i młodzieży Pałacu Młodzieży
w Koszalinie

Plik o rozmiarze 138 kB (regulamin_pm.pdf)
Program Adobe Reader można pobrać ze strony firmy Adobe.


- Oryginał dokumentacji pozostaje w sekretariacie.
- Ksero dokumentacji kierownik zabiera na wyjazd wraz z dwoma dokumentami (oryginał) złącznik 6a i 7- Zgoda rodziców - załącznik nr 1 - oryginał + ksero
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 39 kB (zgoda_rodzicow_z1.doc)


- Oświadczenie rodziców - załącznik nr 1a (wypełniamy w sytuacji, gdy opiekę nad uczestnikiem w czasie wyjazdu sprawuje rodzic) - oryginał + ksero
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 37 kB (oswiadczenie_rodzicow_z1a.doc)


- Program wycieczki - załącznik nr 2 - Oryginał + ksero
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 32 kB (program_wycieczki_z2.doc)


- Lista uczestników - załącznik nr 3 - oryginał + ksero
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 51 kB (lista_uczestnikow_z3.doc)


- Karta wycieczki - załącznik nr 4 - oryginał + ksero
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 29 kB (karta_wycieczki_z4.doc)


- Obowiązaki kierownika - załącznik nr 5 - oryginał + ksero
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 75 kB (obowiazki_kierownika_z5.doc)


- Obowiązaki opiekuna - załącznik nr 6 - oryginał + ksero
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 74 kB (obowiazki_opiekuna_z6.doc)


- Zadania opiekuna - załącznik nr 6a - oryginał
(dostarczyć do sekretariatu po przyjeździe z wycieczki)
Plik o rozmiarze 75 kB (zadania_opiekuna_z6a.doc)


- Regulamin uczestników - załącznik nr 7 - oryginał
(dostarczyć do sekretariatu po przyjeździe z wycieczki)
Plik o rozmiarze 76 kB (regulamin_uczestnikow_z7.doc)


- Opiekun wycieczki - rodzic - załącznik nr 9 - oryginał
(dostarczyć do sekretariatu tydzień przed planowaną wycieczką)
Plik o rozmiarze 32 kB (opiekun_wycieczki_rodzic_z9.doc)