Zgłoszenie osiągnięć wychowanków

Nazwa pracowni:*
Instruktor:*
Osiągnięcia:*
Nazwa imprezy:*
Miejscowość:*
Data imprezy:*
Zajęte miejsce:*
Imię i nazwisko:*
Dyplom oddany do sekretariatu:*
Uwagi:


* Wychowanek wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Pałac Młodzieży w Koszaline na potrzeby tworzenia bazy osiągnięć wychowanków na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Koszalinie.* - Pola wymagane