Kategoria I do lat 15 - Człowiek Świat Przyroda

Kategoria II od lat 16 - Człowiek Świat Przyroda

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.