W związku z pojawiającą się możliwością uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Pałac Młodzieży zamieszczamy pliki zawierające ,,Procedury bezpieczeństwa i higieny” obowiązujące w Pałacu Młodzieży oraz druk oświadczenia będący ich załącznikiem.

Procedury

Oświadczenie dla Rodziców

Prosimy także o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej istotnymi informacjami dotyczącymi organizacji pracy w PM:
- wychowankowie przynoszą na pierwsze zajęcia wypełnione oświadczenie podpisane przez rodziców i jest to warunek konieczny, by w tych zajęciach uczestniczyć,
- pełnoletni wychowankowie mieszkający z rodzicami zobowiązani są przynieść oświadczenie podpisane przez rodzica,
- wychowankowie uczęszczający na więcej niż jedną formę zajęć zobowiązani są przynieść oświadczenie na każdą z nich,
- wychowankowie nie zostawiają w szatni okryć wierzchnich,
- wychowankowie nie przynoszą z sobą żadnych pokarmów, jedynie napoje,
- jeśli liczba wychowanków deklarujących chęć powrotu na zajęcia jest większa niż limit w salach, nauczyciele opracują grafik z podziałem na podgrupy i poinformują o tym swoich wychowanków,
- ze względu na konieczność przestrzegania limitu osób przebywających w poszczególnych salach
o zamiarze uczestnictwa w pierwszych zajęciach należy poinformować prowadzącego je nauczyciela,
- ze względu na bezpieczną wymianę grup w poszczególnych salach bardzo prawdopodobna jest zmiana godziny zakończenia zajęć; informację o ewentualnych zmianach oraz miejscu odbioru dzieci przekaże nauczyciel prowadzący zajęcia,
- godziny otwarcia obiektu przewidujemy na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w poszczególnych grupach, wcześniejsze wejście do obiektu będzie niemożliwe,
- W oczekiwaniu na wejście do placówki należy zachować odległość 2 metrów.
- czekanie na terenie placówki na dziecko jest niemożliwe.

UWAGA!
Przestrzeganie zapisów zawartych w ,,Procedurach bezpieczeństwa i higieny w PM” oraz stosowanie się do powyższych informacji jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach i przebywania na terenie placówki.
Po zapoznaniu się z powyższą informacją i podjęciu decyzji o powrocie prosimy, by przed przyjściem na pierwsze zajęcia, nie zapomnieć o konieczności uzyskania potwierdzenia u nauczycieli o możliwości uczestnictwa w zajęciach w konkretnym dniu.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich wychowanków i ich rodziców.

__________________________________________________________________________________________________

 

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem